Säkerhet certifierad av

Initiativet registrerat hos

DIN UNDERSKRIFT HJÄLPER I ARBETET ATT MOTVERKA VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM I EUROPA

Stöd vårt Europeiska medborgarinitiativ:

  • För effektiva åtgärder mot terrorism
  • För effektivt skydd av minderåriga
  • För ett mer fridfullt Europa

STOPPA EXTREMISM - DIN RÖST GÖR SKILLNAD!

Terrorattacker precis utanför dörren. Islamiska fanatiker som agerar i Europa och finansieras av stater utanför Europa.

Högerextremister som sprider hat mot minoriteter alltmer högljutt, och som inte drar sig för att använda våld.

Vänsterradikaler som strider på gatorna och sätter städer i brand. Extremism är det största hotet i vår tid.

Politiken har stuckit huvudet i sanden alltför länge! Europa kämpade för fred och säkerhet i århundraden – vi kommer inte att tillåta att vår frihet tas ifrån oss. Tillsammans, med detta medborgarinitiativ motsätter vi oss all slags våldsbejakande extremism.

Vi efterlyser att EU-länderna agerar för att motarbeta alla former av extremism.

För att aktivera EU-kommissionen behöver vi 1 000 000 underskrifter. Engagera dig och stöd vårt initiativ STOPPA EXTREMISM.

Din röst gör skillnad.